Historie

Dlouhé čtvrtstoletí čekali Pražané na výstavbu plaveckého areálu Šutka. Čekání se však vyplatilo a Aquacentrum Šutka se dnes může pyšnit nejnovějšími technologiemi, díky nimž se řadí mezi nejmodernější plavecké areály ve střední Evropě.

Nejen v Praze 8, ale též v celé severní části Prahy takové zařízení dlouhá léta chybělo. Dnes Aquacentrum Šutka svým návštěvníkům nabízí jak padesátimetrový krytý bazén, tak také 2 sauny, 2 páry, vířivku, divokou řeku, 2 tobogány, vodopád, relaxační bazén, dětské brouzdaliště a venkovní ochlazovací bazénky i vodní bar s občerstvením.


1987

Stavba byla zahájena koncem roku 1987 s předpokládaným termínem dokončení v roce 1994. V průběhu výstavby docházelo k jejímu postupnému zpomalování v důsledku omezování finančních prostředků, až v lednu roku 1993 musela být stavba úplně zastavena. Další postup pak zcela zablokoval uplatněný restituční nárok.


1995

V říjnu roku 1995 byla vyhlášena veřejná zakázka, v níž se na prvním místě umístila firma IPS, a.s., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo s termínem realizace do 31. 7. 1997.


1996

Investor zadal v roce 1996 zpracování studie aktualizace projektu výstavby areálu Šutka. Vznikl tím návrh na výstavbu krytého aquacentra s celoročním provozem namísto původně plánovaného 25 metrů dlouhého venkovního bazénu. Z důvodu uplatněného restitučního nároku na celý původní pozemek byla v květnu 1996 stavba dočasně zastavena.


2001

Roku 2001 byly finálně dořešeny restituční nároky a veškeré pozemky se staly vlastnictvím hlavního města Prahy.


2007

V roce 2007 bylo vypsáno výběrové řízení na Generálního projektanta na dostavbu Plaveckého areálu Šutka a následně v roce 2008 byly objednány projekční práce.

 

  

 


2010

V září 2010 byly zahájeny stavební práce na dostavbě areálu s termínem dokončení 2. 11. 2011.


2011

V průběhu historie výstavby plaveckého areálu Šutka bylo učiněno několik pokusů rozestavěný areál prodat. První pokusy byly provedeny v letech 1993/1994, dále pak 2001/2002 a v roce 2005. Bez kladného výsledku skončily i prezentace tohoto rozestavěného projektu na veletrhu nemovitostí ve Francii v Cannes. V současnosti objekt spravuje městská akciová společnost TRADE CENTRE PRAHA, a. s., která má dlouholeté zkušenosti se správou nemovitostí majetku hlavního města Prahy. Stavba byla dokončena v listopadu roku 2011.


2012

Dne 13. prosince 2012 byl zahájen zkušební provoz, během kterého byla hlídána především kvalita vody a funkčnost zařízení této rozsáhlé stavby. Také byly monitorovány veškeré podněty a názory návštěvníků Aquacentra Šutka.


2013

Slavnostní otevření Aquacentra Šutka proběhlo 17. 1. 2013. Areál byl otevřen přestřižením pásky zástupci hlavního města Prahy, městské části Praha 8 a provozovatele společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a. s. Součástí bohatého programu byl závod hendikepovaných sportovců, kteří tak jako první měli možnost vyzkoušet nový padesátimetrový bazén a celý areál, který je plně bezbariérový. Součástí slavnostního otevření bylo i vystoupení mladého zpěváka Davida Dejla. Celým dnem provázel známý sportovec Aleš Valenta.