V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 se Aquacentrum Šutka až do odvolání uzavírá. Děkujeme za pochopení

Historie

Dlouhé čtvrtstoletí čekali Pražané na výstavbu plaveckého areálu Šutka. Čekání se však vyplatilo a Aquacentrum Šutka se dnes může pyšnit nejnovějšími technologiemi, díky nimž se řadí mezi nejmodernější plavecké areály ve střední Evropě.

Nejen v Praze 8, ale též v celé severní části Prahy takové zařízení dlouhá léta chybělo. Dnes Aquacentrum Šutka svým návštěvníkům nabízí jak padesátimetrový krytý bazén, tak také 2 sauny, 2 páry, vířivku, divokou řeku, 2 tobogány, vodopád, relaxační bazén, dětské brouzdaliště a venkovní ochlazovací bazénky i vodní bar s občerstvením.


1987

Stavba byla zahájena koncem roku 1987 s předpokládaným termínem dokončení v roce 1994. V průběhu výstavby docházelo k jejímu postupnému zpomalování v důsledku omezování finančních prostředků, až v lednu roku 1993 musela být stavba úplně zastavena. Další postup pak zcela zablokoval uplatněný restituční nárok.


1995

V říjnu roku 1995 byla vyhlášena veřejná zakázka, v níž se na prvním místě umístila firma IPS, a.s., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo s termínem realizace do 31. 7. 1997.


1996

Investor zadal v roce 1996 zpracování studie aktualizace projektu výstavby areálu Šutka. Vznikl tím návrh na výstavbu krytého aquacentra s celoročním provozem namísto původně plánovaného 25 metrů dlouhého venkovního bazénu. Z důvodu uplatněného restitučního nároku na celý původní pozemek byla v květnu 1996 stavba dočasně zastavena.


2001

Roku 2001 byly finálně dořešeny restituční nároky a veškeré pozemky se staly vlastnictvím hlavního města Prahy.


2007

V roce 2007 bylo vypsáno výběrové řízení na Generálního projektanta na dostavbu Plaveckého areálu Šutka a následně v roce 2008 byly objednány projekční práce.

 

  

 


2010

V září 2010 byly zahájeny stavební práce na dostavbě areálu s termínem dokončení 2. 11. 2011.


2011

V průběhu historie výstavby plaveckého areálu Šutka bylo učiněno několik pokusů rozestavěný areál prodat. První pokusy byly provedeny v letech 1993/1994, dále pak 2001/2002 a v roce 2005. Bez kladného výsledku skončily i prezentace tohoto rozestavěného projektu na veletrhu nemovitostí ve Francii v Cannes. V současnosti objekt spravuje městská akciová společnost TRADE CENTRE PRAHA, a. s., která má dlouholeté zkušenosti se správou nemovitostí majetku hlavního města Prahy. Stavba byla dokončena v listopadu roku 2011.


2012

Dne 13. prosince 2012 byl zahájen zkušební provoz, během kterého byla hlídána především kvalita vody a funkčnost zařízení této rozsáhlé stavby. Také byly monitorovány veškeré podněty a názory návštěvníků Aquacentra Šutka.


2013

Slavnostní otevření Aquacentra Šutka proběhlo 17. 1. 2013. Areál byl otevřen přestřižením pásky zástupci hlavního města Prahy, městské části Praha 8 a provozovatele společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a. s. Součástí bohatého programu byl závod hendikepovaných sportovců, kteří tak jako první měli možnost vyzkoušet nový padesátimetrový bazén a celý areál, který je plně bezbariérový. Součástí slavnostního otevření bylo i vystoupení mladého zpěváka Davida Dejla. Celým dnem provázel známý sportovec Aleš Valenta.