Podmínky pro uživatele (newsletter)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se sběrem, ukládáním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, TRADE CENTRE PRAHA a.s. se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ: 120 00, IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 184513 (nebo jeho zaměstnanci) pro účely stanovené níže. Tento souhlas uděluji pro všechny informace obsažené v tomto formuláři po celou dobu 3 (tří) let ode dne jeho udělení. Jsem si také vědom svých práv podle § 2 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Jsem seznámen se všemi vyplněnými částmi formuláře, všechny poskytnuté informace jsou pravdivé a přesné a jsou uvedeny na základě dobrovolnosti.

Účel zpracování osobních údajů

Podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění jsou všechny informace uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení uživatele za použití elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy uživatel přímo a účinně zašle správci informaci, že uživatel již nechce pokračovat se zasíláním obchodních informací od správce (maximálně po dobu 3 (tří) let). Souhrnné informace z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely pro interní užití správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny. Jeho zaměstnanci nebo jiné osoby zpracovávají osobní údaje pouze na základě smlouvy se správcem a jsou povinni zacházet s předávanými informacemi jako s důvěrnými i po ukončení smluvního vztahu se správcem či práce jako takové.