Návštěvní řád saun

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ SAUNY

Z hygienických důvodů jsou v prostorách wellness povolena pouze prostěradla Aquacentra Šutka. Za vstup do wellness je účtován poplatek 50 Kč.

 1. Přístup do sauny mají jen osoby zdravé. Z návštěvy jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí,
  která může ohrozit zdraví při použití sauny anebo může ohrozit zdraví ostatních účastníků sauny (i onemocnění horních dýchacích cest). Jedná se zejména o osoby, postižené zvýšenou tělesnou teplotou, kašlem, záněty očí, nakažlivými nebo odpor vzbuzujícími chorobami, osoby zahmyzené nebo opatřené obvazy. Z účasti jsou vyloučeni i bacilonosiči střevních i jiných nakažlivých chorob.
 2. Do sauny nechoďte s plným žaludkem, také ne hladoví, ani bezprostředně po velké tělesné námaze.
 3. Před vstupem do sauny je návštěvník povinen se vysvléci i z plavek (saunování v plavkách není hygienické, můžete si jím přivodit zapaření či vyrážku), řádně se omýt mýdlem a osprchovat. V průběhu lázně je návštěvník nahý (bos).
 4. V sauně se pohodlně usaďte, nebo nejlépe ulehněte. Snažte se mít nohy ve stejné výši jako tělo, aby bylo celé tělo vystaveno přibližně stejné teplotě.
 5. Při sezení, ležení pod sebe podkládejte prostěradlo.
 6. Vyčkejte, než se řádně zapotíte (individuálně 10–20 minut), dýchejte zásadně nosem.
 7. Následné ochlazení se provádí pod sprchou nebo v ochlazovacím bazénku. Před vstupem do bazénku se návštěvník osprchuje, aby ze sebe smyl pot. Teprve poté použijte ochlazovací bazén – maximálně 2–3 minut.
 8. Po ochlazení si můžete dopřát odpočinek nebo hned navázat dalším opakováním. Cyklus ohřívání a ochlazování se provádí většinou 3×. Proces musí být upraven podle individuálních pocitů a aktuálního zdravotního stavu. Osoby s poruchami oběhového systému se poradí o saunování se svým lékařem.
 9. Po posledním saunování si dopřejte výrazně delší odpočinek (ideálně 20 minut).
 10. Každý návštěvník je povinen udržovat čistotu, pořádek, základní hygienické návyky v sauně a pokyny obsluhy. Je zakázáno nosit do sauny další předměty (koupací čepice, obuv, plastové výrobky, apod.).
 11. Je zakázáno polévat kamna vodou a používat aromatické přísady v sauně (možná alergie ostatních návštěvníků).
 12. Každý návštěvník je povinen zachovávat klid a svým vystupováním neobtěžovat ostatní návštěvníky.
 13. V případě úrazu nebo nevolnosti je nutné přivolat obsluhu a poskytnout první pomoc.
 14. Každý návštěvník je povinen uposlechnout bezvýhradně pokynů obsluhy sauny, týkající se provozu zařízení. V případě neuposlechnutí je obsluha oprávněna vykázat takového návštěvníka z provozu.
 15. Dbejte na přísun kvalitních tekutin – minerálních vod, ovocných šťáv, abyste doplnili vypocenou vodu, minerály, sůl a vitamín C.