Provozní řády atrakcí AC Šutka

Červená skluzavka

 • Provoz na skluzavce dozoruje plavčík a všichni návštěvníci jsou povinni řídit se jeho pokyny
 • Skluzavka je určena pouze pro malé děti do věku 3 let
 • Za bezpečnost dětí odpovídají rodiče

Modrá skluzavka

 • Provoz na skluzavce dozoruje plavčík a všichni návštěvníci jsou povinni řídit se jeho pokyny
 • Návštěvníci jezdí na skluzavce v počtu maximálně dvou osob vedle sebe
 • Skluzavka je určena pouze pro plavce
 • Dojezd skluzavky je do vyhrazené části bazénu o hloubce 120 cm, který není určen ke koupání a uživatel ho musí neprodleně opustit po dojezdu
 • Start je povolen, až předchozí návštěvník opustí dojezdový prostor
 • Na skluzavce se jezdí vleže na zádech nohama dopředu s rukama zkříženýma na prsou nebo vsedě nohama dopředu
 • Je zakázáno jezdit vkleče, vestoje či vleže hlavou napřed
 • UPOZORNĚNÍ: Intenzivní používání skluzavky může opotřebovat plavky

Tobogány

 • Vodní tobogán smějí používat pouze plavci starší 10ti let
 • Dráhu lze použít jen tehdy, proudí-li korytem voda, je-li dráha mimo provoz, je přístup na atrakci zakázán
 • Návštěvníci jezdí na skluzavce jednotlivě, a to v takovém časovém intervalu, který je určen startovacím zařízením
 • Jízda více osob za sebou je zakázána
 • Na skluzavce se jezdí vleže na zádech nohama dopředu s rukama zkříženýma na prsou nebo vsedě nohama dopředu
 • Je zakázáno jezdit vkleče nebo vleže hlavou napřed
 • Start je povolen pouze z polohy v klidu vsedě
 • Dojezd tobogánu je do vyhrazené části bazénu o hloubce 120 cm, který není určen ke koupání a uživatel ho musí neprodleně opustit po dojezdu
 • Návštěvník jezdí na tobogánu na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav tomu musí odpovídat
 • Během jízdy je zakázáno zastavovat, brzdit a chytat se stěny nebo okraje dráhy
 • Návštěvníci nesmí mít na sobě, ani u sebe žádné ostré předměty
 • Návštěvníci do sebe nesmí navzájem strkat především před vstupem na atrakci a na přístupovém schodišti
 • Skluzavku nesmí použít lidé po požití alkoholu nebo jiných látek, které by snížily jejich pozornost či soustředění
 • Provoz na skluzavce dozoruje plavčík a všichni návštěvníci jsou povinni řídit se jeho pokyny
 • UPOZORNĚNÍ: Intenzivní používání tobogánu může opotřebovat plavky

Pokyny pro bezpečný provoz vířivky

 • Vířivka je místem relaxace, přizpůsobte prosím tomu i své chování. Vířivka neslouží k plavání, potápění nebo koupání. Ve vířivce se pouze sedí.
 • Ze zdravotních důvodů doporučujeme maximální pobyt ve vířivce v délce 15 minut.
 • Ze zdravotních a hygienických důvodů není ve vířivce pobyt dětem mladším 3 let povolen.
 • POZOR NA NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ! Vstupujte a vystupujte opatrně, mokrý povrch může být kluzký a nebezpečný.
 • Těhotné ženy by měly použití vířivky zkonzultovat se svým lékařem
 • Při pocitu nevolnosti je nutno vířivku okamžitě opustit.
 • Kapacita vířivky je max. 12 osob v jednom okamžiku.

Žlutá skluzavka

 • Provoz na skluzavce dozoruje plavčík a všichni návštěvníci jsou povinni řídit se jeho pokyny
 • Návštěvníci jezdí na skluzavce jednotlivě, a to v takovém časovém intervalu, který je určen startovacím zařízením.
  Zelená = VOLNO, červená = STOP.
 • Skluzavka je určena pouze pro plavce
 • Dojezd skluzavky je do vyhrazené části bazénu o hloubce 130 cm, který není určen ke koupání a uživatel ho musí neprodleně opustit po dojezdu
 • Během jízdy je zakázáno zastavovat, brzdit a chytat se za stěny nebo okraje dráhy
 • Na skluzavce se jezdí vleže na zádech nohama dopředu s rukama zkříženýma na prsou nebo vsedě nohama dopředu
 • Je zakázáno jezdit vkleče, vestoje či vleže hlavou napřed
 • UPOZORNĚNÍ: Intenzivní používání skluzavky může opotřebovat plavky