Club Junior

Nabízíme kurzy plavání pro neplavce, poloplavce a plavce - děti od 4,5 do 15 let ve skupinách rozdělených podle věku a pokročilosti. Plaveme pouze v krajní dráze kde máme k dětem dobrý přístup.  

Instruktoři jsou vstřícní a profesionální trenéři, cvičitelé, učitelé plavání většinou absolventi nebo studenti FTVS UK. 

Dále nabízíme  individuální kurzy pro dospělé.

 www.clubjunior.cz