DDM Spirála

Spirála je střediskem volného času pro zájmové vzdělávání zabezpečující volnočasové aktivity v průběhu celého roku. Poskytuje metodickou, odbornou, materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání. Aktivity jsou určeny veřejnosti od předškolního věku do dospělosti.

Formy činnosti:

  • pravidelná (zájmové útvary dle oborů)
  • příležitostná (nárazové akce k výročím, rukodělné dílny, soutěže, vernisáže apod.)
  • spontánní (otevřené kluby)
  • táborová (organizace táborů zimních a letních, výlety, několikadenní pobyty mimo Prahu)
  • osvětová (programy protidrogové prevence, ekologické, přírodovědné, právní odpovědnosti dětí za spáchání trestného činu) 

 http://www.ddmpraha8.cz/