Komunitní centrum Motýlek

Plavání je jednou z aktivit, kterou Komunitní centrum Motýlek poskytuje dětem a dospívajícím se zdravotním postižením. Klienti se speciálními potřebami při ni mohou pod vedením odborných lektorů postupně získávat plavecké dovednosti, rozvíjet dovednosti sociální, komunikační a sebeobslužné. Zároveň zde mohou v kolektivu smysluplně trávit volný čas činností, která by pro ně byla jinak nedostupná

 www.motylek.org