Od neděle 2. 10. 2022 do cca poloviny prosince 2022 tobogány MIMO PROVOZ z důvodu revitalizace. Vstupné do ZÓNY B poníženo o 10 %.
Od pondělí 31. 10. 2022 do konce roku 2022 bude z důvodu revitalizace MIMO PROVOZ "pánská" parní kabina.

Komunitní centrum Motýlek

Plavání je jednou z aktivit, kterou Komunitní centrum Motýlek poskytuje dětem a dospívajícím se zdravotním postižením. Klienti se speciálními potřebami při ni mohou pod vedením odborných lektorů postupně získávat plavecké dovednosti, rozvíjet dovednosti sociální, komunikační a sebeobslužné. Zároveň zde mohou v kolektivu smysluplně trávit volný čas činností, která by pro ně byla jinak nedostupná

 www.motylek.org