Od neděle 2. 10. 2022 do cca poloviny prosince 2022 tobogány MIMO PROVOZ z důvodu revitalizace. Vstupné do ZÓNY B poníženo o 10 %.
Od pondělí 31. 10. 2022 do konce roku 2022 bude z důvodu revitalizace MIMO PROVOZ "pánská" parní kabina.

Lavoda

Plaveme jinak. Plaveme s radostí. Plaveme v malých skupinách. Plaveme s rodiči a dětmi od 1 roku věku až po juniorské kurzy.

Kurzy pro rodiče s nejmladšími dětmi do 4 let jsou vedeny hravě, rodiče jsou součástí výuky, lektor je vždy s dětmi ve vodě.

Kurzy pro předškoláky - kamarádsky a s pomocí vedeme děti k osvojení správných plaveckých pohybů a dovedností.

Školáci 6-15 let - učíme plavecké styly, zdokonalujeme techniku, zvyšujeme fyzickou kondici. 

Cílem výuky je, aby zdravý pohyb ve vodě děti bavil, aby si zvyšovaly důvěru ve své dovednosti, aby se na plavání těšily. 

Skupiny 5-8 dětí, individuální přístup, on-line náhradový systém, pobyty s plaváním. 

 www.lavoda.cz