Plaveme pro radost

Plaveme pro radost z vody a zdravého pohybu v ní. Vedeme děti k efektivnímu pohybu ve vodě. Každé dítě je jedinečné, my k němu tak přistupujeme. Základem je pro nás navázání vztahu s dětmi a vytvoření bezpečného prostředí založeného na vzájemné důvěře. Jen pokud se dítě cítí bezpečně můžeme se plně rozvíjet. Těší nás přirozený zájem dětí o pohyb ve vodě. Pozorujeme děti. Zjišťujeme co je baví. Podle jejich zájmu volíme aktivity a cviky pro další rozvoj. Jsme jim oporou.

Organizujeme:
- kurzy plavání pro děti od 3 let
- individuální lekce pro děti i dospělé
- akce zaměřené na sebezáchranu
- plavecké tábory (příměstské i pobytové)

Jsme tvůrci Plaveckých karet pro hravý a zdravý rozvoj plaveckých dovedností. Učíme se od děti a s dětmi.

 https://plavemeproradost.cz/