PS Vodník

Pořádáme kurzy plavání pro děti ve věku od 4 – 15 let, individuální výuku pro všechny věkové kategorie

a prázdninové kurzy plavání pro děti.

Dále provádíme předplaveckou výuku pro mateřské školy, výuku plavání pro základní

školy v rámci povinné tělesné výchovy a pro zájmové kroužky školních družin.

 www.psvodnik.cz