Sports Team CZ

Jsme sportovní organizace specializující se na plavání. Poskytujeme komplexní služby v oblastech rekreačního, výkonnostního a vrcholového plavání.

Organizace Sports Team CZ byla založena roku 2010. V té době profesionální sportovec, vrcholový plavec a olympionik Jiří Jedlička, trénující toho času v Austrálii spřádal myšlenky, jak nejlépe předat svoje zkušenosti budoucím generacím sportovců, zejména plavcům.

Myšlenka byla tedy prostá – nejvyšší možnou měrou zkvalitnit nabídku poskytovaných služeb v oblasti sportu.         

Jedním z hlavních cílů organizace je vychovávat budoucí reprezentanty.

Sports Team CZ je složen z mladých, nadšených trenérů s vlastní sportovní minulostí a chutí učit se a dále předávat svoje zkušenosti svým svěřencům. 
Budujeme silnou členskou základnu, která vytvoří dostatečný prostor pro následné členění potencionálních vrcholových sportovců.

K naplnění výše zmíněného je třeba zaujmout co nejširší pole působnosti, proto je organizace rozdělena na plavecké kluby působící na různých místech ČR.

 sportsteam.cz