Prázdninová odstávka provozu v termínu 12. 7. – 9. 8. 2024

V průběhu letních prázdnin dojde z důvodu pravidelné odstávky teplé vody a provozní údržby k uzavření areálu Aquacentra Šutka.

Archiv aktualit

Mimořádné opatření k 1. 11. 2021

Pravidla pro vstup do Aquacentra Šutka v návaznosti na Mimořádné opatření vydané vládou dne 22. 10. 2021 s účinností ode dne 1. 11. 2021

 

Do prostor umělých koupališť (plavecký bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), sauny se zakazuje vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, tyto podmínky:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

  1. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  2. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní

Provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat.

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit.

Zpět na výpis aktualit